Hacılar

İlçe halkının, Oğuz Türkleri’nin Kayı Boyu’na mensup olduğu rivayet edilmektedir. Hacılar halkı ilk defa 1400-1500 yılları arasında, ilçe sınırları içerisindeki Beğendik mahallesinin “Dört Kuyular” mevkiine yerleşmiş olup, daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı 1720’li yıllarda yerleştikleri Dört Kuyular mevkiini terk ederek şu anda bulunulan yere yerleşmişlerdir.

Hacilar-1Sesli Dağı, Dört Kuyular ve Köşe Beğendik civarına yerleşen Hacılar halkı, burada bir köy kurmuşlardır.
Osmanlı Tahrir Defterlerine göre Hacılar köyü, Cebel-i Erciyes Nahiyesine bağlı köylerden birisini oluşturmaktadır. Tahrir kayıtlarına göre XVI. yüzyılda malikânesi vakfa, divanisi tımara tahsis edilen Hacılar köyünden padişahın hükmü doğrultusunda Avarız vergisi alınmamaktaydı.
Cumhuriyet döneminde de gelişmesine devam eden Hacılar köyü, 1930 yılında belediye, 1931 yılında nahiye olmuştur. 18.05.1990 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 3647 sayılı kanunla ilçe olmuş, 09.09.1991 tarihinde de resmen faaliyete geçmiştir. 01.01.2005 tarihinden itibaren de Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil olarak Kayseri’nin beş merkez ilçesinden biri olmuştur.
İl Merkezine uzaklığı 11 km. olan ilçenin merkez rakımı 1350 metredir. İlçe Kayseri’nin güneyinde, Erciyes Dağı eteklerinde kurulmuştur. Erciyes Dağının önemli bir bölümü ilçe sınırları içerisinde kalmaktadır. İlçenin kuzeyinde ve doğusunda Melikgazi ilçesi, güneyinde Develi ilçesi, batısında İncesu ilçesi bulunmaktadır. İlçe sınırları içerisinde Erciyes Dağı dâhil olmak üzere irili ufaklı 15 civarında dağ bulunmaktadır.
İlçe arazisi küçük ekim alanları ve bahçeler dışında genellikle volkanik kaya ve tepelerden oluşmaktadır. Arazi, yapı itibariyle güneyden kuzeye, batıdan doğuya doğru eğimlidir. İklimi kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçmektedir. Erciyes dağının eteklerinde buluna ilçemiz; doğa güzelliği, yaylaları, küçük gölleri, mesire yerleri, bağ ve bahçeleri ile gezilip görülmeye değer bir ilçedir. İlçenin 165 km2 yüzölçümü bulunmaktadır.
12 mahalleden oluşan ilçemizin toplam nüfusu, TÜİK 2015 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 12.484’dür.
Halkımız; önceleri bağcılık, tarla ziraatı, hayvancılık ve el sanatları gibi yöresel şartlara bağlı işlerle meşgul iken, özellikle tarıma elverişli arazı azlığı sebebiyle yeni ve farklı iş olanakları arayışına girmişlerdir. Bu süreç günümüzde sanayi ve ticareti ön plana çıkarmıştır.
1940’lı yıllarda halkın en önde gelen geçim kaynağı olarak başlayan dokumacılık, önceleri “Hacılar Bezi” adı verilen bez dokumacılığı ile devam etmiş 1950’li yıllarda ise el dokuma halıcılığına dönüşmüştür. İpekli halı dokuma günümüzde de çok az da olsa devam etmektedir.
Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte, dokumacılık yerini ticaret ve sanayiye bırakmıştır. Hacılar Halkı, ipekli ve yünlü halı dokumacılığı, mobilya imalatı ve ticarette büyük başarı göstererek il çapında kendisini kanıtlamış ve söz sahibi olmuştur.
İlçe sınırları içerisinde 1974 yılında kurulan Hacılar Elektrik Sanayi A.Ş. (HES) kablo fabrikası ile başlayan imalat sanayii giderek geliştirilerek bugün HES Kablo, HAS Çelik Kablo, HAS Çelik, Boyçelik, Boyteks Tekstil A.Ş. Turkuaz Seramik, İstikbal Mobilya, Bellona Mobilya, Mondi Mobilya, Kilim Mobilya, İpek Mobilya, Çinkom, Emek Çelik Kapı, Tuna Çelik Kapı, Atlas Halı ve Çetinkaya Mensucat A.Ş. (Vd) olmak üzere Hacılar sanayisinin temelini oluşturmuştur. Sanayileşme çabaları 1999 yılında “Hacılar Özel Organize Sanayii”nin kurulmasıyla sonuçlanmış ve böylece Türk sanayiinde Hacılar kendine özel bir yer edinmiştir. Daha sonra bu bölge Kayseri Organize Sanayi Bölgesiyle birleşerek KOSB olarak üretime devam etmektedir.
Hacılar, sanayi yatırımları bakımından Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri arasındadır. Bugün sayıları yüzlerle ifade edilen Hacılarlı işletmelerin sekiz tanesi, Türkiye’deki ilk 500 firma arasına girebilmiştir. Bu işletmeler, hem ilçe halkına hem de bölge halkına önemli derecede istihdam olanağı sunmakta ve ülke ekonomisine katkılar sağlamaktadır.